Tuesday, November 16, 2010

สูตรลับในการทำธุรกิจ

มันน่าจะมีอยู่จริง

แต่ไม่มีใครเ้ค้าบอกคุณหรอก

โชค ก็เป็นสูตรลับ

เส้นสาย ก็เป็นสูตรลับ

ฝีมือ ก็เป็นสูตรลับ

สูตรลับเหล่านี้ ต้องปรุงเอง ผสมเอง ลอกได้ แต่ความอร่อยก็สู้ไม่ได้

No comments:

Post a Comment